Hur lång tid tar det?

Alla ärenden är olika och i de flesta fall har vi svårt att säga någon exakt tid. Hur lång tid det tar innan du får ett beslut beror på flera olika saker, bland annat på om du behöver komplettera ditt ärende, om vi behöver skicka ut remisser, kontakta grannar eller göra platsbesök.

Beslut i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska enligt plan- och bygglagen tas inom tio veckor från det att ärendet är komplett. I anmälningsärenden ska ett startbesked ges inom fyra veckor. Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, kan ett beslut om förlängd handläggningstid tas. Handläggningstiden kan förlängas en gång med högst tio ytterligare veckor. För anmälningsärenden kan handläggningstiden på samma sätt förlängas med högst fyra veckor.

Viktigt med kompletta handlingar

En vanlig orsak till att det tar lång tid är att vi inte får in de handlingar vi behöver. Försäkra dig därför om att din ansökan är fullständig innan du skickar in den.

Webbdiarium - logga in och se var ditt ärende befinner sig

Byggnadsförvaltningen har ett webbdiarium där du kan logga in och se vad som händer i ditt ärende, till exempel när remisser kommer in och när en handläggare tilldelats ärendet. Du kan också se de dokument som finns i ditt ärende. Inloggningsuppgifter får du i din registreringsbekräftelse.