Detta kräver bygglov

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du vanligtvis bygglov.

Du behöver bygglov för: 

  • Nybyggnad 
  • Tillbyggnad
  • Väsentligt ändrad användning 
  • Ombyggnad för att skapa lokal för handel, hantverk eller industri

Du kan behöva bygglov för 

Du behöver också bygglov för vissa anläggningar som: 

  • Idrottsplatser, småbåtshamnar, golfbanor 
  • Fasta cisterner 
  • Upplag, materialgårdar 
  • Radio- och telemaster om de inte är en mindre anläggning avsedd för hushåll i en- och tvåbostadshus
  • Vindkraftverk 
  • Parkeringsplatser som inte är avsedda för en- och tvåbostadshus