Altaner och uteplatser

En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad. Det är främst höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Om altanen är högre än 1,2 meter över marken behöver den bygglov.

Om altanen inte är en tillbyggnad kräver den inget bygglov.

Inglasning, murar, plank och skärmtak

Tänk på att inglasning av en uteplats under tak, i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov eftersom det räknas som en tillbyggnad. Murar, plank och skärmtak kan kräva bygglov.

Läs mer om vad som gäller:
Murar och plank 
Skärmtak

Kan kräva marklov 

Tänk på att om du bygger en altan eller anlägger en uteplats inom detaljplanerat område och schaktar eller fyller så mycket att du ändrar höjden på marken mycket krävs det marklov.

Läs mer om marklov