Staket, plank och murar

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Däremot behöver du oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Tänk på att inte försämra sikten med ditt staket, din plank eller mur. Se broschyren "Klipp häcken" nedan.

Staket

Du kan utan bygglov bygga ett staket som är 1,1 meter högt ovanför befintlig marknivå. Staketet kan vara tätt, det vill säga att man behöver inte kunna se igenom det. Det är bra om staketet står så långt från tomtgränsen att det kan skötas från båda håll.

Du kan också utan bygglov bygga ett staket som är 1,8 meter högt ovanför befintlig marknivå om det har liggande ribbor och minst 50 procent genomsiktlighet. Ribborna måste vara liggande för att man ska kunna se igenom staketet även från sidan.

Du kan även kombinera de två alternativen där du bygger ett 1,1 meter högt staket som är tätt och fortsätter upp till 1,8 meter med liggande ribbor och 50 procent genomsiktlighet. 

Om du känner dig osäker kring reglerna är du välkommen att fråga oss på bygglovsavdelningen.

Plank och murar

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort. En mur räknas som mur oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. Plank och murar kräver bygglov, men det finns undantag.

Undantag – plank och murar som skyddar en uteplats inom detaljplan

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område och vill bygga ett plank eller en mur för att skydda din uteplats behöver du inte bygglov om:

  • planket eller muren uppförs inom 3,6 meter från huset och
  • planket eller muren inte är högre än 1,8 meter och
  • planket eller muren inte ligger närmre tomtgränsen än 4,5 meter.

Om de två första kriterierna är uppfyllda, men planket eller muren ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du medgivande från din granne. Medgivandet bör vara skriftligt. Om grannen inte ger sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Observera att du kan bygga plank och murar med andra mått, om du ansöker om bygglov och får det.

Undantag – plank och murar utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus om åtgärden inte ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Om muren eller planket ligger närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.