Skyltar

Ska du sätta upp en skylt i Kungsbacka? Skyltprogrammet kan ge dig handledning och inspiration.

Inom detaljplan måste du söka bygglov för skyltar, så i programmet finns även information om hur du gör det.

I stadsmiljön

Skyltar är en naturlig del av stadsmiljön i Kungsbacka. En skylt med rätt utformning och placering kan bidra till ett vackrare och mer levande stadsrum.

Det är lätt att man skyltar för mycket och då orkar man inte ta till sig all information. Flera skyltar som säger samma sak blir inte bättre. Det räcker med en informationsskylt vid entrén och kanske i skyltfönstret.

Andra riktlinjer är att skyltar som sitter på fasader måste anpassas till fasaden.

Vill du som näringsidkare använda en trottoarpratare på allmän plats i Kungsbacka måste du söka tillstånd. Trottoarprataren måste också vara av en godkänd modell och placeras på rätt sätt, läs mer via länken nedan.

Använda en offentlig plats

Utanför stadsmiljön

Skyltprogrammet innehåller även råd och riktlinjer för verksamhetsområden, köpcentrum, kommundelscentrum och landsbygd.

Men oavsett plats så ska skyltarna utföras och placeras med samma omsorg som i Kungsbacka centrum. Det är viktigt att du tar hänsyn till omgivningen och anpassar skyltarna till byggnadens arkitektur.