Karttjänster

Från Geodataavdelningen kan du beställa kartor och andra produkter. De flesta kartor finns att få både som papperskopior och i digitalt format enligt en fastställd taxa eller efter överenskommelse. Vi kan också producera specialkartor enligt ditt önskemål.

Just nu, 20 april,  ser vi ser ett stort tryck på Geodatas tjänster och produkter och har längre handläggningstider än normalt. Det gäller karta för bygglovsansökan och mätningsuppdrag såsom utstakning och lägeskontroll. Vi uppmanar därför att man gör beställningar i god tid.

Karta för bygglov och anmälan

När du söker bygglov eller gör en anmälan behöver du lämna in en situationsplan. Situationsplanen kan antingen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan. Vid bygglovsansökan får nybyggnadskartan eller kartunderlaget vara max två år.

Kartbok

I kartboken hittar du allt från gatuadresser och ridleder till sevärdheter och badplatser. Sevärdheter, naturreservat och badplatser är dessutom listade med koordinater som du kan använda för att hitta rätt med din GPS. Du kan köpa kartboken i kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset samt på Turistbyrån och hos Akademibokhandeln i Kungsmässan

Flygfoto

Sommaren 2019 tog kommunen nya flygfoton. Dessa finns inlagda i vår webbkarta. Du kan också beställa flygfoto som utskrift eller i digitalt format.

Primärkarta

Primärkartan innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, höjdkurvor med mera. Kartan används till planering och projektering samt bland annat som underlag för att upprätta nybyggnadskartor och förrättningskartor.

Kontakt

Du når oss via kundcentret Kungsbacka direkt, eller via vår funktionsbrevlåda byggochmiljo.geodata@kungsbacka.se 

Kontakta gärna