Karttjänster

Från Geodataavdelningen kan du beställa kartor och andra produkter. De flesta kartor finns att få både som papperskopior och i digitalt format enligt en fastställd taxa eller efter överenskommelse. Vi kan också producera specialkartor enligt ditt önskemål.

Karta för bygglov och anmälan

När du söker bygglov eller gör en anmälan behöver du lämna in en situationsplan. Situationsplanen kan antingen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan. Vid bygglovsansökan får nybyggnadskartan eller kartunderlaget vara max två år.

Kartbok

I kartboken hittar du allt från gatuadresser och ridleder till sevärdheter och badplatser. Sevärdheter, naturreservat och badplatser är dessutom listade med koordinater som du kan använda för att hitta rätt med din GPS. Du kan köpa kartboken i kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset samt på Turistbyrån och hos Akademibokhandeln i Kungsmässan

Flygfoto

flygfotot för 2021 syns de centrala och västra delarna. De östra delarna är från Lantmäteriets foto från 2020. Du kan också beställa flygfoto som utskrift eller i digitalt format.

Historiskt fönster – Hur såg det ut förr?

Staden växer och i vårt historiska fönster kan du på ett enkelt sätt kika på historiska kartor och flygfoton över kommunen. Hur har landskapet förändrats? Hur såg ditt grannskap ut när du föddes? Passa på att utforska äldre tiders Kungsbacka. Nya kartlager tillförs också löpande.

Du kan jämföra flygfoton och kartor på tre olika sätt:

  • med hjälp av kartspionen
  • svajp
  • sida-vid-sida.

För mer information om det historiska fönstrets funktioner klickar du på ”i-symbolen” när du är i kartan.

Länk till historiska fönstret: Kungsbackas historiska fönster

Primärkarta

Primärkartan innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, höjdkurvor med mera. Kartan används till planering och projektering samt bland annat som underlag för att upprätta nybyggnadskartor och förrättningskartor.

Kontakt

Du når oss via kundcentret Kungsbacka direkt, eller via vår funktionsbrevlåda byggochmiljo.geodata@kungsbacka.se 

Kontakta gärna