Karta för bygglov och anmälan

När du söker bygglov eller gör en anmälan ska du lämna in en situationsplan. Beroende på vad du ska bygga och var du bor ska situationsplanen antingen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan.

Beställ karta via e-tjänst

Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan genom vår e-tjänst.

Vilken karta behöver jag?

Nybyggnadskarta används när du söker bygglov för att bygga ett nytt bostadshus eller en ny verksamhet inom detaljplanelagt område i hela kommunen. Vid större tillbyggnader för verksahet behövs även en nybyggnadskarta. Handläggningstiden för en nybyggnadskarta är cirka tre veckor.

Kartunderlag för situationsplan används bland annat när du anmäler så kallade attefallsåtgärder, söker bygglov för nybyggnation utom detaljplanelagt område och vid tillbyggnader och komplementbyggnader i hela kommunen.

Vid bygglovsansökan får nybyggnadskartan vara max ett år och kartunderlaget max två år. Kartavdelningen kan lämna besked om vilken karta du ska använda.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område kan du titta på Kungsbackas webbkarta.

Taxa 2018

En nybyggnadskarta för en villatomt kostar 6 825 kr. 

Ett kartunderlag för situationsplan kostar 683 kr. Kartunderlaget kan levereras digitalt för en tilläggskostnad om 683 kr. Ibland krävs en inmätning av fastighetsgräns och/eller byggnad och då beräknas kostnaden på ett timpris på 800 kr per timme.