Det här lovar vi om kulturmiljövård

Vi vill att alla ska veta vad de kan förvänta sig av vår verksamhet. För en kvalitetsdeklarerad tjänst lovar vi en viss nivå av service och genom att ta del av våra kvalitetsdeklarationer vet du vad du kan förvänta dig att få.

Kommunantikvarien tillhandahåller kostnadsfri antikvarisk rådgivning för byggnadsvård i samband med renovering och ombyggnad av äldre hus i kommunen.