Strandskydd

Strandskyddet är till för att hålla strandområdet tillgänglig för allmänheten, samt skydda växt- och djurlivet. Det innebär att byggnadsarbeten eller andra åtgärder normalt inte tillåts vid stränder.

Ibland finns det skäl som gör att du kan få dispens från strandskyddet. I de flesta fall ansöker du om dispens hos byggnadsnämnden. Du skickar då undertecknad ansökan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Så mycket kostar det

Gäller dispensen i Natura 2000-områden, naturreservat eller områden med skyddad landskapsbild är det länsstyrelsen som handlägger ansökan. Länsstyrelsen prövar också alla beslut gällande strandskyddsdispens som byggnadsnämnden tar. 

Strandskydd i Kungsbacka kommun

Alla sjöar och vattendrag omfattas av generellt strandskydd om 100 meter från strandlinjen både in över land och ut över vattnet. 

  • Stensjön, Sundsjön och Stora Horredssjön har till stora delar ett utökat strandskydd om 200 meter. 
  • Lygnern och havet har till stora delar ett utökat strandskydd om 300 meter. 

Inom detaljplanelagt område är strandskyddet oftast upphävt, förutom i äldre planer. Ta kontakt med Bygg- och miljöförvaltningen för att klargöra vad som gäller för din fastighet.

Upphävande av strandskyddet vid småvatten och små vattendrag

Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag. Ett upphävande får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka