Följ ditt bygglovsärende

Med Byggnadsförvaltningens webbdiarium kan du logga in och följa ditt ärende. Du kan till exempel se när remisser kommer in och när en handläggare tilldelats ärendet.

Du använder de inloggningsuppgifter som du fick i din registreringsbekräftelse. 

Webbdiarium för bygglov

Logga in som gäst

Du kan även logga in som gäst. Då kan du se vad som hänt i olika ärenden. 

Logga in med användarnamn: Allmänhet och lösenord: Diarium

Så här använder du Byggnadsförvaltningens webbdiarium

När du loggat in kan du söka i systemet genom att klicka på rubriken Ärenden/Handlingar överst på sidan. Då får du i vänsterspalten upp de olika fält som du kan söka i. Ärenden som matchar sökningen dyker sedan upp i en lista. Där kan du klicka på diarienumret på det ärende du är intresserad av, så öppnas det. 

Du kan inte öppna handlingarna som tillhör ett ärende.  I webbdiariet går det inte att öppna dokumenten utan de måste begäras ut. För att läsa de handlingar som tillhör ett ärende kontaktar du kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

Det finns även möjlighet att få se en lista över alla de handlingar som inkommit mellan två datum i stället för att titta på något särskilt ärende. Då klickar du på rubriken Postlista överst på sidan och fyller i det datumintervall du vill få information om.

Webbtjänsten är inte anpassad för surfplattor.