Bygglov

Ska du bygga eller förändra ditt hus, men känner dig osäker på hur det fungerar eller hur du ska gå tillväga? Har din granne byggt något olovligt eller vill du överklaga ett beslut? Här hittar du information om när du behöver bygglov, bygglovsprocessen, olovligt byggande och om hur du överklagar ett beslut.

Senaste nytt