Ansök om bygglov

Nu är det dags att skicka in din ansökan! Se till att du får med dig alla handlingar och ansök gärna via vår e-tjänst, det gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare.

Har du inte gått igenom steget "Förbered din ansökan" ber vi dig först göra det. Det är viktigt att du får med alla handlingar, och att de är i rätt format. Då kan vi snabbare börja handlägga ärendet.

Ansök via e-tjänst

Ansök om bygglov enkelt via vår e-tjänst. Tjänsten underlättar för dig att få med alla handlingar från början. En komplett ansökan via e-tjänsten gör att vi snabbare kan börja handlägga ditt ärende. Tjänsten kräver e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation kan du ansöka via en blankett istället. Skicka in undertecknad ansökan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Kostnad

Det är mycket som påverkar vad ditt bygglov eller din anmälan kommer att kosta. Till exempel vad du ska bygga, hur stort du ska bygga och om din fastighet ligger inom en detaljplan som omfattas av planavgift.

Så mycket kostar det

Vad händer när jag har ansökt?

Inom kort får du ett brev av oss med en bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. När vi sedan har haft en första genomgång av din ansökan återkommer vi med information om du behöver komplettera med någon handling som saknas, alternativt att din ansökan är komplett. Därefter börjar vi granska och handlägga din ansökan.

Läs mer om vad som händer efter du har ansökt

Lär dig mer om bygglovsprocessen

 

Gå vidare till granskning

När din ansökan kommit in granskar vi den utifrån gällande bestämmelser. Följ ditt ärende i vårt webbdiarium.