Startbesked

För ärenden som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetena förrän du fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Att påbörja arbetet utan startbesked kommer att leda till en sanktionsavgift.

Vid enkla åtgärder, till exempel uterum och installation av eldstad, krävs inget tekniskt samråd för att du ska få startbesked.

I normalfallet, till exempel vid nybyggnation av enbostadshus, ska du och din kontrollansvarige ha varit på ett tekniskt samråd innan du får ett startbesked. Vid det tekniska samrådet ska ni tillsammans med kommunens handläggare ha gått igenom byggprojektet, vilka kontroller som ska göras och vilka handlingar som ska lämnas in till byggnadsnämnden.

Ett startbesked kan lämnas först när kontrollplanen är godkänd samt övriga handlingar som behöver redovisas för Byggnadsförvaltningen har lämnats in.

Gå vidare till arbetsplatsbesök

Efter att byggprojektet varit igång en tid besöker en av våra byggnadsinspektörer byggarbetsplatsen.