Bygglovsprocessen

Här ser du de olika stegen i bygglovsprocessen. Följ dem för att hitta den information du behöver.

Förberedelser 
En väl förberedd ansökan gör att handläggningen går snabbare. Besök oss på öppet hus på måndagar klockan 16-18 eller läs mer om förberedelser här på webben.

Ansök om bygglov

Ansök om bygglov
Fullständiga ansökningshandlingar gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare. Använd vår e-tjänst eller checklista för att se till att din ansökan blir komplett.

Granskning av bygglovsansökan

Vår granskning
När din ansökan kommit in granskar vi den utifrån gällande bestämmelser. Följ ditt ärende i vårt webbdiarium.

Beslut

Beslut
När vi granskat ärendet och fått in eventuella remissvar kan vi fatta beslut.

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd
I de flesta fall kallas du och din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd.

Startbesked

Startbesked
När du fått ditt startbesked kan du börja bygga.

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök
Efter att byggprojektet varit igång en tid besöker en av våra bygglovsingenjörer byggarbetsplatsen.

Slutsamråd

Slutsamråd
Slutsamrådet hålls på plats när byggprojektet är avslutat, men innan byggnaden tagits i bruk.

Slutbesked

Slutbesked
När du fått ditt slutbesked kan du flytta in eller börja använda din byggnad.