Det här lovar vi om bygglov

Tekniskt samråd

Inom tre veckor från det att du fått del av ditt beslut om lov och kontaktat oss för att boka tid för ett tekniskt samråd, ska det tekniska samrådet kunna genomföras.

Slutbesked

Inom två arbetsdagar från det att slutsamrådet hållits ska du få ett slutbesked, om det finns förutsättningar att upprätta sådant.

Utstakning och lägeskontroll 

Inom fem arbetsdagar efter din beställning utför vi utstakning och lägeskontroll.

Bekräftelse på ansökan

Inom tre arbetsdagar skickar vi en skriftlig bekräftelse till dig på att din bygglovsansökan har kommit in till oss.

Öppet hus

En gång i veckan ska du under Öppet hus kunna träffa en handläggare utan föregående bokning för att få råd och information.