Förbered din ansökan

En väl förberedd ansökan gör att vi snabbare kan handlägga ditt ärende. Här hittar du exempelritningar och instruktioner på vilka ritningar som behöver bifogas till olika bygglov.

Till din bygglovsansökan ska du bifoga följande handlingar:

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Minimikravet för fackmannamässighet är att ritningarna är:

 • ritade med linjal
 • måttsatta
 • skalenliga
 • svart-vita och kontrastrika
 • vitt orutat och olinjerat papper
 • i storlek A4 eller A3

Tänk på:

 • skalenliga ritningar som förstoras eller förminskas tappar sin skalenlighet. Kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in.
 • om ritningarna skickas digitalt ska de vara i pdf-format.
 • att inte skicka in handlingarna i jpg-format då det ofta är av sämre kvalitet.
 • om du har handlingar i pappersform som du vill skicka in till oss digitalt, behöver du skanna in handlingarna. Fotograferade handlingar godtas inte. 

Namnge gärna dina handlingar med vad de innehåller för att underlätta hanteringen.

Exempelritningar

Plan- och sektionsritningar ska vara måttsatta och skalenliga i skala 1:100. Vid tillbyggnad ska tillbyggd del markeras. Fasadritningar behöver inte vara måttsatta, men de ska vara skalenliga. En skalstock måste också finnas på ritningen, för att vi ska kunna kontrollera att måtten stämmer.

Situationsplan

En situationsplan visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen sett uppifrån. Situationsplan behöver vara i skala 1:400.

Situationsplanen baseras antingen på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan. Vid bygglovsansökan får nybyggnadskartan eller kartunderlaget vara max två år. Kartan gäller för en bygglovsansökan, och är förbrukad när ett bygglov har beviljats eftersom kartan då inte längre stämmer mot verkligheten.

Vid tillbyggnad ska tillbyggd del ritas in på situationsplanen. Planerade byggnader behöver vara måttsatta så att byggnadernas sammanlagda area går att räkna ut. Deras placering på fastigheten bör vara låst genom att minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser anges på situationsplanen. En plushöjd för byggnadens golvnivå måste också anges på situationsplanen.

Beställ karta till bygglov

Gå vidare till ansökan
Fullständiga ansökningshandlingar gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare. Använd vår e-tjänst eller checklista för att se till att din ansökan blir komplett.

Inför bygglovsansökan

 • Tänk igenom resultatet noga

  +

  Det är viktigt att du har tänkt igenom resultatet av det du vill bygga innan du söker bygglov. Om du vill göra ändringar efter beslut om bygglov kan det bli ett helt nytt lov med nya kostnader. 

  Är ändringen så stor att den i sig själv skulle behöva bygglov, behövs ett nytt beslut. Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller med en ändrad placering. Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer behöver normalt ett nytt beslut. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns, räknas det som olovligt byggande.

 • Anmälan av vem som ska vara kontrollansvarig

  +

  Kontrollansvarig är en person som hjälper byggherren med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas. 

  Läs mer om kontrollansvarig

 • Vatten och avlopp

  +

  Om du ska ansluta din fastighet till kommunalt vatten eller avlopp kommer du att behöva skicka in en VA-karta till startbeskedet.

  Beställ VA-karta 

  Om din fastighet saknar anslutning till kommunalt vatten och avlopp kontrollerar vi i samband med din ansökan att fastigheten har en tillfredsställande enskild VA-anläggning. Du kan inte få bygglov om du saknar en godkänd vatten- och avloppsanläggning. 

  Läs mer om enskilt avlopp