Gamla ritningar

Behöver du få tag på gamla arkiverade ritningar? Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt kan hjälpa dig.

Om du ska bygga något på din fastighet kan det underlätta att ha befintliga ritningar som underlag. Behöver du få tag på gamla eller arkiverade bygglovsritningar är du välkommen att kontakta Kungsbacka direkt. Vi kan även hjälpa dig att få tag på ritningar från nyare bygglov.

Vi tar en liten avgift för utskrifter och kopiering, digitala ritningar kan vi oftast mejla kostnadsfritt.

Kontakta oss på mejl eller telefon

Börja med att ta reda på fastighetsbeteckningen samt byggnadsåret för bygglovet du är intresserad av. Årtalet underlättar när vi letar, eftersom ritningar som är från 1970-talet och äldre finns i vårt kommunarkiv. Mejla eller ring oss för att göra din beställning.

Du är även välkommen att besöka oss i receptionen på stadshuset, men vi kan inte garantera att du får med dig ritningarna direkt. 

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka