Kontrollansvarig

Kontrollansvarig är den person som hjälper dig som byggherre med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas.

För kontroll av lov eller anmälanspliktiga åtgärder ska det, med vissa undantag, finnas en kontrollansvarig som har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. Kontrollansvarig ska kunna styrka detta med ett bevis om certifiering.

En kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Hjälper till med kontrollplan 

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig som byggherre med att upprätta förslag till kontrollplan. Kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid arbetsplatsbesöket.

Du hittar certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka