Så går det till

Från det du bestämmer dig för att bygga tills du kan flytta in eller börja använda byggnaden är det några steg som ditt ärende ska gå igenom. Här kan du läsa om vad som händer från att du har ansökt om bygglov tills allt är klart. Om du har att anmälningsärende, till exempel för ett attefallshus, är processen något enklare.

Ansök om bygglov
Korrekta ansökningshandlingar gör att vi kan behandla din ansökan snabbare. Använd gärna vår checklista och e-tjänst för att lämna in rätt underlag. (länk till förbered din ansökan)

Vår granskning
När din ansökan kommit in granskar vi den utifrån gällande bestämmelser.

Beslut
När vi granskat ärendet och fått in eventuella remissvar kan vi fatta beslut.

Tekniskt samråd
I de flesta fall kallas du och din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd.

Startbesked
När du fått ditt startbesked kan du börja bygga.

Arbetsplatsbesök
Efter att byggprojektet varit igång en tid besöker en av våra byggnadsinspektörer byggarbetsplatsen.

Slutsamråd
Slutsamrådet hålls på plats när byggprojektet är avslutat, men innan byggnaden tagits i bruk.

Slutbesked
När du fått ditt slutbesked kan du flytta in eller börja använda din byggnad.