Radonsäker grund

När du söker bygglov kan vi informera om radonförhållandena i marken där du planerar att bygga. Du bör alltid kontrollera marken och fyllnadsmaterial.

Högrisk-, normalrisk- och lågriskområden 

Risken för att radonhalterna ska bli för höga i ett nybyggt hus beror på var du bygger. Kommunen har tagit fram en kartering som identifierar högrisk, - normalrisk- och lågriskområden. Karteringen är en god hjälp på vägen, men för att veta säkert behöver du göra en mätning.

Bygg en radonsäker grund

Du kan undvika förhöjda värden av radon i inomhusluft genom att grundlägga så att konstruktionen mot marken blir lufttät. För att hitta den bästa lösningen i just ditt fall - rådgör med din konstruktör.

Byggherrens ansvar

Det är du som är byggherre som ansvarar för att huset byggs så att radonhalten i inomhusluften inte överskrids. Ju tidigare i processen som radonfrågan uppmärksammas desto större är chansen att du hittar en bra och billig lösning.