Startbesked

Vid enkla åtgärder, till exempel uterum och installation av eldstad, krävs inget tekniskt samråd för att du ska få startbesked. Då får du skriftligt reda på vilka handlingar du behöver lämna in för att få startbesked.

Vid större byggen, som till exempel nybyggnation av enbostadshus, ska du och din kontrollansvarige ha varit på ett tekniskt samråd innan du får ett startbesked. Vid det tekniska samrådet ska ni tillsammans med kommunens handläggare ha gått igenom byggprojektet, vilka kontroller som ska göras och vilka handlingar som ska lämnas in till byggnadsnämnden.