Startbesked

När du har fått ett startbesked får du börja bygga. Startbeskedet får du när kontrollplanen är godkänd och du har lämnat in alla handlingar som behövs för startbeskedet.

Vid enkla åtgärder, till exempel uterum och installation av eldstad, krävs inget tekniskt samråd för att du ska få startbesked. Då får du skriftligt reda på vilka handlingar du behöver lämna in för att få startbesked.

Vid större byggen, som till exempel nybyggnation av enbostadshus, ska du och din kontrollansvarige ha varit på ett tekniskt samråd innan du får ett startbesked. Vid det tekniska samrådet ska ni tillsammans med kommunens handläggare ha gått igenom byggprojektet, vilka kontroller som ska göras och vilka handlingar som ska lämnas in till byggnadsnämnden.

Utstakning och lägeskontroll

Här kan du läsa mer om mätningstjänster

Gå vidare till arbetsplatsbesök

Efter att byggprojektet varit igång en tid besöker en av våra byggnadsinspektörer byggarbetsplatsen.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka