Samhällsbyggnadsfrukost

Är ni som företag inom bygg- och fastighetsbranschen intresserade av vilka projekt som är på gång i Kungsbacka? Då är ni välkomna på samhällsbyggnadsfrukost.

Vi bjuder in er att komma och lyssna på vilka projekt som är på gång i Kungsbacka, och ni har möjlighet att ställa frågor. 

Syftet med samhällsbyggnadsfrukost är att bjuda in till information och dialog om vad som är på gång i Kungsbacka. Vi ger en övergripande bild över några projekt samt fördjupar oss i ett par av dem. Varje tillfälle avslutas med en gemensam frågestund. Frågorna går bra att ställas på plats men kan också skickas in i förväg. 

Genomförda frukostar

Onsdag 30 september hade vi vår andra samhällsbyggnadsfrukost. Vid det här tillfället fokuserade vi på fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad samt hur vi bygger ett hållbart samhälle. Bildspel från frukosten finns längts ner på sidan. 

Hösten 2019 hade vi vår första samhällsbyggnadsfrukost. Vi hade då en presentation om aktuella projekt i centrala Kungsbacka samt att vi fördjupade oss i Klovstens verksamhetsområde och utveckling av centrum åt sydost.

Presentationen från samhällsbyggnadsfrukostarna hittar du under dokument längst ner på sidan. 

Nästa tillfälle

Vi planerar att hålla samhällsbyggnadfrukost löpande varje år. Vi återkommer med information så snart vi vet när nästa tillfälle blir. 

Kontakta gärna

Kontakta gärna