Samhällsbyggnadsfrukost

Är ni som företag inom bygg- och fastighetsbranschen intresserade av vilka projekt som är på gång i Kungsbacka? Då är ni välkomna på samhällsbyggnadsfrukost.

Syftet med samhällsbyggnadsfrukost är att bjuda in till information och dialog om vad som är på gång i Kungsbacka. Vi utgår från ett övergripande tema samt fördjupar oss i ett par av våra pågående projekt. Varje tillfälle avslutas med en gemensam frågestund och dialog. Frågorna går bra att ställa på plats men kan också skickas in i förväg. 

Nästa tillfälle

Nästa samhällsbyggnadsfrukost har vi till våren 2022. Vi återkommer med tid och plats för detta möte. 

Tidigare frukostar

Senaste samhällsbyggnadsfrukosten var 19 oktober 2021. Vid detta tillfälle pratade vi om stadsomvandling av Kungsbacka stad. Vi fördjupade oss i projekten Gjutaren och Liljan, Sydöstra centrum och Klovsten som alla är en del av stadsomvandlingen. 

Presentationer från tidigare samhällsbyggnadsfrukostar hittar du under dokument längst ner på sidan. 

Kontakta gärna

Kontakta gärna