Flygbild över Kungsbacka stad

Kungsbackas utveckling

Kungsbacka växer och det är vi stolta över. Det är ett bra tecken på att här trivs invånare, företag och besökare. Vår inriktning är att utveckla och växa hållbart för framtiden. Stort fokus ligger på att stärka staden. Vi arbetar i riktning mot en mer sammanhållen och livfull stad där allt finns nära till hands.

Kungsbacka har ett unikt läge då vi tillhör två regioner, där vi dels tillhör Hallands län och dels Göteborgsregionen. Vi är en starkt växande kommun med mer än 1 000 nya invånare varje år. Flera företag väljer att etablera sig här och bredden av näringsliv är en styrka för oss. Kungsbacka är en attraktiv kommun med fina naturvärden både längs kusten och i inlandet, fyra pendelstationer och närhet till en storstad. Vi utvecklas hela tiden och vår stad har en central roll då det som händer här ska gynna hela kommunen.

Långsiktig planering

Vi planerar långsiktigt för det vi vill bevara, stärka eller utveckla och det gör vi genom vår översiktsplan. Den visar vägen för var det är lämpligt att bygga nya bostadsområden, var vi vill värna om naturen och var vi kan stärka infrastrukturen.

Nu arbetar vi med förslag till ny översiktsplan för kommunen. Den kommer att vara helt digital och i form av en karta. Under våren 2020 var vårt förslag till ny översiktsplan klar och då öppnade vi upp för allmänheten att vara med och tycka till.

Mer om arbetet kan du läsa här: Vårt framtida Kungsbacka

En sammanhållen stad

I centrala Kungsbacka är många byggnationer igång och vi planerar för mer utveckling. Samtidigt som nya moderna kvarter växer fram arbetar vi med att bevara den gamla trästaden och värna om stadens själ.

Mitt i staden växer stadsdelen Valand fram. Här skapas nya kvarter med bostäder, handel och kontor. Framför allt blir det en viktig del för att länka samman Kungsmässan med Kungsbacka torg och de södra delarna av staden.

En annan viktig pusselbit för att stärka stråket genom staden är kvarteret Ejdern. Omgiven av gamla alléer och Kungsbackaån är kvarteret Ejdern en unik plats. Nu planeras etapp två i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån med ett centrumstråk med butiker och restauranger.

I de södra delarna skapar vi ett mer aktivt upplevelseområde med badhus, park och idrottshallar, vilket kommer att bidra till rörelse och välmående för hela kommunen. I samma område utreder vi en arena. Det skulle kunna öppna upp för ännu fler möjligheter för Kungsbacka stad och det vi har att erbjuda.

Oavsett vad vi bygger lyfter vi blicken och tänker på helheten för att få en sammanhållen stad. Allt ingår i en plan där vi har som syfte att länka samman och skapa bra platser att mötas och trivas på.

Här växer staden

Här kan du följa några av de stora projekten i Kungsbacka som ska bidra till en mer sammanhållen stad:

Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel 

Valand

Ejdern

Sydöstra centrum