Fyrhus på Hamntorget

En starkare stad för alla

Att stärka och utveckla staden är något som gynnar alla i kommunen, inte bara de som bor i staden. En välplanerad och livfull stad med brett utbud och trygga miljöer stärker även de omkringliggande orterna och driver oss framåt.

Kungsbacka stad är under stor omvandling. Vi går från att ha varit en mindre stad till en mellanstor stad med fler kvarter och tydligare stråk. Det är inte bara själva staden som blir starkare av satsningen utan alla orterna i vår kommun stärks av en tydligare och starkare stad. 

Staden driver oss

Städer är beroende av varandra och det behövs en större stad för att driva de omkringliggande. Kungsbacka har länge haft Göteborg som den starka motorn. Men vi behöver se till vår egen kommun där Kungsbacka stad bör vara den självklara motorn för orterna. Därför ska Kungsbacka stad stärkas och växa.

Närheten är betydelsefull

I en starkare stad ligger saker nära varandra och man kan dra nytta av varandra. När en stad blir större kan man börja samla olika funktioner utifrån inriktningar, så som shoppinggator, upplevelsestråk och restauranger. Så fort det sker en samling av något blir det mer liv och flöde. Vi har varit den lilla staden vilket inte blir lönsamt då det inte finns stort underlag.

För att erbjuda invånarna möjligheten att stanna i staden och arbeta här istället för exempelvis Göteborg behöver staden växa för att attrahera fler företag att etablera sig här. På så sätt kan vi behålla kompetenserna och få mer liv i staden även på dagtid. Om vi har fler som bor och arbetar här får vi också en mer levande stad, hela dygnet alla dagar. 

Tidigare jämnstora orter

Kungsbacka stad har länge varit jämnstor med omkringliggande orter. Detta är ovanligt för en kommun i Sverige som oftast har en stor centralort med mindre orter runt om. Mycket av hur det ser ut i Kungsbacka hör ihop med kommunsammanslagningarna som pågick under 1960 och 1970-talet. Då slogs kommunerna Kungsbacka, Tölö, Onsala, Särö, Fjärås och Löftadalen ihop till Kungsbacka kommun. Kungsbacka utsågs till centralort men inte för att den var större än de andra utan för den hade ett bra läge.

Andra kommuner har inte haft sådan kraftig kommunsammanslagning som Kungsbacka. Har de gjort sammanslagningar har de ofta valt den största staden att ha som centralort.