Framtidens Kungsbacka

Kungsbacka är en attraktiv kommun och vi växer med strax över 1 000 invånare per år. Vi har ett bra geografiskt läge och goda boendemiljöer vilket lockar många. Vi behöver växa smart och hållbart för ett bra samhälle där alla kan leva och trivas.

Vi kan inte påverka att vi växer men vi kan påverka hur vi växer. Och det ska vi göra smart och hållbart för framtiden. Nu arbetar vi med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad som ska visa på hur vi vill använda mark och vattentillgångar i staden. Den fördjupade översiktsplanen ska vara klar 2024 men redan nu kan vi säga några saker staden ska utvecklas utifrån med sikte på 2050.

Vi blir fler

Fram till 2050 beräknas vi vara runt 130 000 invånare i kommunen vilket innebär en ökning på 50 000 invånare sedan 2020. Staden beräknas växa till 50 000 invånare vilket innebär en dubblering sedan 2020.

Även besökarna blir fler. Kungsbacka stad är en plats dit man vill ta sig. Staden har blivit en mellanstor stad med ett brett utbud och olika upplevelser. Det är en stad som många vill besöka.

En hållbar stad

Vi planerar för att fortsätta växa hållbart. Samhälle och staden ska växa på ett sätt som gör det möjligt för naturliga mötesplatser och stråk där det är tryggt att vara och ta sig. I staden ska det finnas platser för upplevelser, kreativitet och avkoppling. Här trivs personer i alla åldrar och det finns attraktiva bostäder för alla. Kungsbacka är en välkomnande stad och vi lägger stor vikt vid medskapande för ett samhälle där vi mår bra. Det vi bygger och planerar för är ekonomiskt hållbart och bra för miljön.

Närhet till vatten

En stor tillgång som vi har i Kungsbacka är närhet till vatten. Genom staden rinner Kungsbackaån som bidrar till fina mötesplatser och stråk. Sedan har vi närhet till havet genom Onsalafjorden som bara ligger ett par kilometer från centrum. Även om vattnet ibland blir en risk för staden vänder vi perspektivet och använder det som en tillgång i vår utveckling.

Lätt att ta sig

I Kungsbacka stad är det lätt att ta sig till olika platser både inom staden, till kommunens orter och till omvärlden. 2050 har vi en välplanerad infrastruktur för alla trafikslag. Här är det lätt att åka med kollektivtrafik vilket minimerar transporternas miljöpåverkan.

En plats att utvecklas på

I Kungsbacka stad vill vi att många företag, entreprenörer och företagsamma människor ska trivas och verka. Staden är en möjlighet för dem att utvecklas och att driva sin verksamhet. Staden och de verksamma är av stor nytta för varandra.