Samhällsplanering - så går det till

Samhällsplanering handlar om hur vi använder våra mark och vattentillgångar välplanerat för både byggnation och infrastruktur men även om hur vi vill bevara och utveckla grönområden. Vi arbetar hela tiden utifrån långsiktighet för ett mer hållbart samhälle för alla.