Flygfoto över Kungsbacka och Kungsbackafjorden

Markanvisningar

En markanvisning ger en byggherre ensamrätt att under viss tid och på givna villkor förhandla om mark som kommunen äger.

Här kan du som byggherre ta del av de markområden som kommunen har ute för försäljning. Du kan även anmäla ditt intresse av att få information om nya markanvisningar genom fylla i vårt formulär nedan. 

Mark till försäljning

Här listar vi de markanvisningar som är öppna för anmälan, de som är beslutade och kommande markanvisningar. På projektets sida finns det information om markanvisningsområdet.

Öppna för anmälan

Inga objekt just nu
 

Kommande markanvisningar 

 Inga objekt just nu
 

Beslutade

Annebergs centrum
Kolla Parkstad, kvarter 13  

Tänk på att ta del av all information kring markanvisningsområdet och de villkor som berör just den markanvisningen då kravspecifikationerna kan variera mellan projekten. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om markanvisning och till grund för beslutet ligger kommunens dokument ”Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal”.

Intresseanmälan

Fyll i e-postadress nedan om du vill få information när nya markanvisningar kommer ut.

Anmäl ditt intresse av mark genom att fylla i intresseanmälan. Vi meddelar dig när nya markanvisningar kommer ut.

Läs mer om hur vi arbetar med personuppgifter i kommunen. Dataskydd

Intresseanmälan

Kontakta gärna