Foto: Hannah Larsson Foto: Adam Folcker

Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen

Översiktsplanen omfattar hela Kungsbacka kommun. I några kommundelar har en mer detaljerad redovisning, en fördjupning av översiktsplanen, tagits fram. Det finns också ett tillägg för vindkraft.

En fördjupning av översiktsplanen är en mer detaljerad redovisning av kommunens avsiktsförklaring av utvecklingen av en tätort eller område utifrån en struktur som gynnar så många som möjligt.

Kommunen kan också ändra sin översiktsplan genom ett tillägg för att tillgodose ett allmänt intresse. Ett sådant tematiskt tillägg är kommuntäckande. I Kungsbacka kommun finns tillägg för vindkraft.

Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.