Älvsåker-Anneberg

Den 9 mars 1995 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för Älvsåker-Anneberg.

Fördjupningen är antagen före den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP06. Fördjupningen av översiktsplanen för Älvsåker-Anneberg gäller fortfarande men textdelarna är i princip helt inaktuella.

Flera av utpekade bebyggelseområden är delvis utbyggda och utredningar är gjorda på flera av utpekade områden, till exempel är skolan utbyggd.