Åsa

Den 12 november 2013 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för Åsa. Planen vann laga kraft i februari 2014.

Fördjupningen av översiktsplanen för Åsa avser ställningstaganden för Åsa tätort utifrån ett uppdrag som gavs i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP06. Det innebär att det för Åsa finns avsevärt mer att utgå ifrån och ta hänsyn till i planeringen än enbart det som står i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP06.