Kungsbacka stad 2020

Den 6 juni 2009 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för Kungsbacka stad.

 Fördjupningen av översiktsplanen för Kungsbacka stad avser ställningstaganden för Kungsbacka och Hanhals. Det innebär att det för Kungsbacka stad finns avsevärt mer att utgå ifrån och ta hänsyn till i planeringen än enbart det som står i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP06.