Tjolöholm

Den 14 oktober 2008 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för Tjolöholm.

Fördjupningen av översiktsplanen för Tjolöholm avser att natur-, kultur- och fritidsliv ska bevaras och ges skydd samtidigt som Tjolöholms skall få utvecklas. Det innebär att det för Tjolöholm finns avsevärt mer att utgå ifrån och ta hänsyn till i planeringen än enbart det som står i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP06.