Föreläsning om översiktsplanen

Här kan du se den inspelade versionen av vår föreläsning om vår nya översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka. Föreläsningar hölls för allmänheten i samband med samrådet 2020.

 

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald (till höger) och verksamhetschef Viktoria Fagerlund (till vänster) berättar mer om förslaget av digital översiktsplan som vi hade under samråd. 

Tidigare föreläsningar

Under samrådstiden hade vi tre tillfällen med föreläsning där vi berättade om förslaget till ny översiktsplanen och svarade på frågor. Under föreläsningen gav vi överblick över planeringen och utformningen av vårt förslag till digital översiktsplan. Vi passade även på att visa hur den fungerar nu när den är digital och hur man tycker till om den. 

Med anledning av pandemin fick vi ha begränsade antal besökare och kunde inte hålla föreläsningen på en lika öppen föreläsningsplats som vi hade önskat.

Föreläsningarna hölls 7 maj, 14 maj och 26 augusti 2020.