Föräldraråd och läsårets kompetensutveckling

Välkomna till föräldraråd vt-17: 20/2 och 3/5 , kl 18,30-19,30. Kompetensutvecklingsdagar (förskolan stängd).

Du får gärna engagera dig i vårt föräldraråd, där träffas man några gånger per termin och diskuterar övergripande och aktuella frågor.
En representant/avdelning är välkommen. Representanten utses på höstens föräldramöte.

Max fyra dagar per år har vi gemensam utbildning för all personal på förskolan.
Datum för vårterminen 2017 är 27/1 och 29/5.
Meddela oss om du behöver omsorg dessa datum. Vi erbjuder då ett alternativ; det kan till exempel vara plats på annan förskola.