Våra förbättringsområden

Vårt utvecklingsområde handlar om relationell pedagogik och lärarens yrkeskunnande och vi fortsätter vårt samarbete med Sven Persson, professor i pedagogik vid Malmö Högskola.

 Vi kommer att utveckla verksamheten genom aktionsforskning. Aktionsforskning syftar till att utveckla verksamheten och att bättre förstå den och reflektera över den tillsammans med andra pedagoger. Genom aktionsforskning tar vi fasta på det vi redan gör, lär oss att fördjupa det och sätta in det i ett sammanhang av bildning, utbildning, fostran och omsorg.