Modersmålsstöd i förskola

Barn i förskola som har ett annat modersmål än svenska får stöd i att utveckla båda modersmålet och det svenska språket.

Förstärkt modersmålsstöd innebär att en modersmålslärare kommer till barnets förskola och deltar i den dagliga verksamheten och planerar aktiviteter tillsammans med förskolans personal.

Läs mer om förstärkt modersmålsstöd