Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Du får gärna engagera dig i vårt föräldraråd, där träffas man några gånger per termin och diskuterar övergripande och aktuella frågor. Vi arbetar i ett 1-16 års perspektiv och samtliga föräldraråd har vi gemensamt förskola/skola.

Att svara på vår föräldraenkät är också ett sätt att vara med och påverka.