Om oss

Annebergs förskola ligger i kommundelen Anneberg, nära Annebergs pendelstation, ca 7 km från Kungsbacka centrum mot Lindome.

Förskolan består av 2 hus. I varje hus delas barnen in i grupper utifrån Skolverkets riktlinjer om minskade barngrupper under större delen av dagen. Barnen i grupperna är indelade efter ålder.

På vår förskola arbetar vi för att skapa goda möten och relationer (Relationell pedagogik) mellan barn/barn och barn/pedagog. Relationer som ligger till grund för  möjligheten till undervisning, trygghet, tillit, tillhörighet, gemenskap, utveckling, lärande och lek.
Barnens behov och intressen vägleder oss när vi utformar våra lärmiljöer och verksamhetens innehåll.
Vårt arbete genomsyras av våra styrdokument samt den tanke som ligger bakom vår vision:

              Vi lär för livet - Tillsammans skapar vi framtiden!

 

Annebergs förskola tillhör Pedagogiskt område Centrum.