Om oss

Rydets förskola ligger i Onsala, ca 1 mil utanför Kungsbacka. Här kan vi erbjuda ett underbart läge med skogen intill oss, utan vägar i närheten. En av våra gårdar är stor och öppen med buskar, träd, rutschkanor, gungor och andra lekredskap som ger stora möjligheter för barnens utveckling och kreativitet. Vi har även två mindre gårdar med sandlåda och cykelförråd.

Utevistelse är en viktig del i vår verksamhet. Vi vistats ofta i den närliggande skogen och ute på våra olika gårdar. Det blir ett naturligt sätt att lära sig om miljö, natur och omgivning, men även bra för grovmotoriken och hälsan. Vi är alltid ute minst en gång om dagen men oftast två. Naturen finns ju runt hörnet så vi går ofta på promenader och små utflykter.

Vår förskola består av 2 hus, gula och röda huset. I röda huset har vi två hemvister för åldrarna 1-3 år, Upptäckarna och Utforskarna. I gula huset har vi två hemvister för åldrarna 4-5 år, Sakletarna och Äventyrarna. Större del av dagen arbetar vi i mindre grupper.

Vårt fokus är språkutveckling och läslyftet.

Vi arbetar med Vklass som dokumentations- och kommunikationsverktyg för att få er vårdnadshavare delaktiga i den vardagliga verksamheten. 

Vi arbetar efter våra styrdokument Skollagen, Läroplan för förskolan (Lpfö-18), likabehandlingsplan, barnkonventionen samt BITT(bemötande, inflytande, tillgänglighet, trygghet)

Grön Flagg

Vi har Grön Flagg sedan 2014. Vi är väldigt stolta över det och fortsätter att arbeta aktivt med miljöfrågor tillsammans med barnen. Som ett led i detta arbete försöker vi att skapa med material som vi hittar i naturen och vi återanvänder till exempel glasburkar, tygbitar och äggkartonger.