Om oss

Rydets förskola ligger i Onsala, ca 1 mil utanför Kungsbacka. Här kan vi erbjuda ett underbart läge med skogen intill oss, utan vägar i närheten. En av våra gårdar är stor och öppen med buskar, träd, rutschkanor, gungor och andra lekredskap som ger stora möjligheter för barnens utveckling och kreativitet. Vi har även två mindre gårdar med sandlåda och cykelförråd.

Utevistelse är en viktig del i vår verksamhet. Vi vistats ofta i den närliggande skogen och ute på våra olika gårdar. Det blir ett naturligt sätt att lära sig om miljö, natur och omgivning, men även bra för grovmotoriken och hälsan. Vi är alltid ute minst en gång om dagen men oftast två. Naturen finns ju runt hörnet så vi går ofta på promenader och små utflykter.

Vår förskola består av 2 syskonavdelningar, 1-5år, som heter Upptäckarna och Utforskarna. Barnen är indelade i 4 olika grupper större delen av dagen.

Frukost och mellanmål äter vi på respektive hemvist. Lunchen äter vi på respektive hemvist/ våra grupper.

Vi har gymnastik en dag i veckan och går till skogen en dag i veckan, då uppdelade i våra olika grupper. Vi arbetar mycket med språkstimulerande samlingar som vi har varje dag i de olika grupperna. Vi arbetar även mycket med olika hantverk och konstnärligt skapande. Naturkunskap är vårt tema detta läsår med fokus på återvining. 

Förskolan

Förskolan bestå av två hus, Gula huset samt Röda huset. Basen är att det pedagogiska arbetet utgår ifrån syskongrupper men mindre fasta grupper organiseras under del av dag.

Grön Flagg

Under 2014 fick vi Grön Flagg. Vi är väldigt stolta över det och fortsätter att arbeta aktivt med miljöfrågor tillsammans med barnen. Som ett led i detta arbete försöker vi att skapa med material som vi hittar i naturen och vi återanvänder till exempel glasburkar, tygbitar och äggkartonger.