Våra förbättringsområden

Inom förskolorna arbetar vi aktivt och medvetet med förhållningssättet relationell pedagogik.

Målet med relationell pedagogik i förskolans verksamhet är att synliggöra hur viktiga relationer är för barns utveckling samt att synliggöra hur kvalitet i förskolan har betydelse för barns intresse för lärande och utveckling.

Undervisning, obemärkta professionella kompetenser och pedagogiska relationer handlar om att identifiera tre stöd.

Emotionellt stöd: jag vet att du duger, att du kan. Ex om ett barn ler mot mig så ler jag tillbaka, att som pedagog tona in barnets känslor och vara närvarande

Kognitivt stöd: Jag är här för att hjälpa dig förstå. Ex Pedagogen frågar barnet om det kommer ihåg när de gjorde ”lera” senast? Ställer positiva frågor till barnet.

Socialt stöd: Vi ska göra detta tillsammans. Ex Pedagogens förmåga att göra alla barn delaktiga på sitt sätt.

Vi skapar inte relationer utan vi är relationer!
Relationell pedagogik grundas på tanken att människan växer, utvecklas och lär sig saker i relationer.

 

Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket.

Större delen av personalen på våra förskolor ingår i fortbildningen och arbetet kring läslyftet. Fortbildningen delas in i moduler med specifika fokusområden och sker under ett läsår. Vi går nu in i vårt andra år och har denna gång valt att fokusera på Natur, teknik och språkutveckling.

I den här modulen arbetar pedagogerna med förslag på hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med teman som rör naturvetenskap och teknik. De får kunskap om metoder för att arbeta med naturvetenskap och teknik i barnlitteraturen. Modulen handlar också om naturvetenskapsverb och hur man kan fånga och utveckla barns teorier om naturvetenskapliga fenomen.