Mer information om rutiner vid sjukdom

Hur länge behöver barnet vara hemma?

Tempot hemma är många gånger betydligt lugnare än vad det är på förskolan där barnet både ska vistas tillsammans med många andra barn och orka delta i verksamheten. När barnet är sjukt är det därför viktigt att du som förälder i första hand tar hänsyn till barnets allmäntillstånd när du avgör hur länge barnet ska vara hemma. Ett barn som exempelvis har en utdragen och efterhängsen förkylning men förövrigt är piggt kan därför mycket väl vara på förskolan medan ett barn som, trots att det både är symptom- och feberfritt, är trött och hängigt mår allra bäst hemma tills krafterna är tillbaka. En tumregel kan vara att ge barnet en feberfri dag hemma. Vid magsjuka gäller dock alltid att barnet ska ha varit symptomfritt minst 48 timmar innan det kommer tillbaka till förskolan.

Smitta i förskolan

Barn som vistas i grupp utsätts för många olika virus och bakterier. På förskolan försöker vi minska smittospridningen bland annat genom att

  • endast ha engångshanddukar,
  • använda engångshandskar och handsprit vid blöjbyten och toaletthjälp,
  • regelbundet desinficera skötbord,
  • se till att barnen tvättar händerna regelbundet,
  • vara ute i friska luften och
  • försöka lära barnen att nysa eller hosta i armvecket.

Förkylningar

Trots förebyggande arbete har förkylningar ofta en tendens att ändå snabbt spridas till andra barn och personal eftersom förkylningsvirus smittar i början av infektionen innan man känner sig riktigt sjuk. Ont i halsen och rinnsnuva är tidiga symptom liksom hosta och nysningar som också orsakar att smittan sprids genom luften till andra. Smittan kan också föras vidare genom direktkontakt via händerna.

Vinterkräksjuka

Kräkningar och/eller diarré hos ditt barn tyder oftast på någon form av magsjuka. Många av dessa smittar vid direktkontakt och däribland hör vinterkräksjuka. Detta virus är extremt smittsamt och kan därför spridas mycket snabbt bland barn och personal på förskolan. Om ditt barn kräkts kan det vara symptom på detta virus och för att försöka eliminera risken till ett större utbrott vill vi därför att barnet är hemma minst 48 timmar sedan det tillfrisknat. Om du själv eller syskon har drabbats vill vi också att barnet är hemma eftersom det annars kan bära med sig smittan.