Synpunkter och klagomål

Att få synpunkter på vårt arbete hjälpen oss att utveckla förskolan. Vi vill därför gärna att du kontaktar oss om du har klagomål eller synpunkter på det som händer i förskolan och du kan alltid vända dig till personalen på förskolan.

Om det inte löser problemet, eller som du vill prata med någon annan ska du kontakta förskolechefen eller verksamhetschefen för den pedagogiska enheten.

Mer information om hur vi i Kungsbacka kommunala förskolor arbetar med synpunkter och klagomål hittar du via länken nedan.

Synpunkter och klagomål