Barn- och elevhälsa

Alla som arbetar i förskolan ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga. På Basunens förskola finns ett barnhälsoteam där ansvarig rektor tillsammans med specialpedagog handleder och ger struktur åt verksamheterna samt stöd till vårdnadshavare, vilket syftar till en gynnsam utveckling för barnet.