Organisation

På Basunen förskola finns det plats för cirka 40 barn. Vi arbetar i tre grupper: Stjärnan, Solen och Månen. Vi som arbetar här är Alexandra, Julia, Maria, Pia, Matilda, Mimmi och Linnea.

Övriga tjänster som är kopplat till utbildningen är vår rektor, specialpedagog, IT pedagog, pedagogista, kök, städ och vaktmästeri.