Modersmålsstöd i förskola

Barn i förskola som har ett annat modersmål än svenska får stöd i att utveckla båda modersmålet och det svenska språket.

Förstärkt modersmålsstöd innebär att en modersmålslärare kommer till barnets förskola och deltar i den dagliga verksamheten och planerar aktiviteter tillsammans med förskolans personal.

Läs mer om förstärkt modersmålsstöd

Blomstergatans förskola är en mångkulturell förskola med många nationalliteter och kulturer som vi tar tillvara på och ser som en tillgång i verksamheten.