Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Blomstergatans förskola ingår i det pedagogiska området Centrum, ansvarig för verksamheten på förskolan är förskolechef Maria Dahlen, ansvarig för pedagogiskt område Centrum är verksamhetschef Maria Eriksson

Förvaltningen för Förskola & Grundskola