Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan.

Obs! Planen mot diskriminering och kränkande behandling är under revidering 2019/20.
Kommer inom kort.


Syftet med en plan mot diskriminering och kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan/skolan.

Mer information

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och vart du kan vända dig om du har frågor.

Mobbning och trygghet