Om oss

Varmt välkomna till Bollens förskola som är centralt belägen i Åsa, pedagogiskt område söder. En förskola nära hav, skog och omvärldsspaning.

Bollens förskola startade i september 2006. Förskolan består av tre lärgrupper; Grodan Boll, Badbollen och Studsbollen.

Tillsammans arbetar vi utifrån barns delaktighet och inflytande. Vad ser barnet, vilka vägar visar barnet och hur skapar vi möjligheter för fortsatt undersökande tillsammans?


Läslyftet i förskolan: Språk-, läs- och skrivdidaktik

Förskolans gemensamma arbete utgår bland annat från kollegialt lärande genom Läslyftet i förskolan där vi tillsammans skapar möjligheter att utveckla vår undervisning i förskolan, den spontana som planerade och medvetna undervisningen. Vad ser barnet och vilka vägar vill barnet undersöka? Läslyftet skapar möjligheter för fördjupade kunskaper om språk-, läs- och skrivdidaktik samt skapande verksamhet, berättande, föränderliga lärmiljöer och hur vi på olika sätt kan arbeta med högläsningens betydelse, digitalt berättande och samtalen om texten utifrån barnens fantasi och kreativitet. 

Förskolorna och lärgrupperna arbetar på olika sätt utifrån Läslyftet då det är barnens tankar, frågor, intresse, fantasi och berättande som visar vägen framåt.

- En förskola på vetenskaplig grund samt utifrån den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18, relationell pedagogik och omvärldsspaning.  

 

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

Barnen på Bollens förskola ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva (Lpfö18).
Vi strävar efter att äta hälsoriktig kost och bakar till exempel ofta vårt eget bröd tillsammans med barnen. Vi har också valt att, istället för att bjuda på glass vid födelsedagar, servera födelsedagsbarnets favoritfrukt och arbeta tillsammas utifrån barnets upplevelse kring födelsedagen.

Barnkonventionen och värdegrundsarbetet ser vi som viktigt på förskolan.  Vi värnar om att ta hand om varandra, visa varandra hänsyn och respekt - och vad innebär det utifrån barnen egna tankar? Det är en stor del av vårt dagliga arbete tillsammans. Vi vill skapa möjligheter för en  empatisk och öppen miljö där alla får vara en del av en helhet.

Lärmiljön såväl inne som ute är under ständig utveckling och där vi tillsammans, barn-barn, barn-pedaoger skapar möjligheter för kreativitet, fantasi och undersökande i utbildingen och undervisningen på förskolan (Lpfö18).

Vi samarbetar på förskolan kring öppning och stängning. Vi firar även högtider ihop och ibland födelsedagar.


Varmt välkomna,


Kontaktuppgifter:

Lärgrupper:

Grodan Boll,0300-836832
Studsbollen: 0300-836833
Badbollen (se nr ovan).

Rektor i förskolan:
Ann Berg
ann.berg@kungsbacka.se
0300-836811