Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och söder. Varje pedagogisk område har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Bollens förskola ingår i pedagogisk område Söder, ansvarig för verksamheten på förskolan är Rektor Ann Berg, ansvarig för pedagogisk enhet Söder är verksamhetschef Annika Hellström.

Förvaltning för Förskola & Grundskola